Andrahandsuthyrning

Här har vi samlat information om andrahandsupplåtelse av en bostadsrätt. Märk väl att reglerna är desamma oavsett om du tar ut hyra eller bara lånar ut lägenheten – därav det formella begreppet andrahandsupplåtelse.

Det är ordinarie medlems ansvar att informera andrahandshyresgäst om gällande trivselregler och nedanstående regler.

Om du behöver hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ansöka om detta hos styrelsen. Observera att du även måste göra en ansökan när det gäller andrahandsupplåtelse inom familjen. Detta gäller i de fall där en eller flera familjemedlemmar som äger samtliga andelar i en lägenhet, vill låta en familjemedlem som ej äger andelar i lägenheten bo där. Exempelvis måste föräldrar vilka äger samtliga andelar i en lägenhet, och som vill låta en son/dotter bo där, inkomma med en formell ansökan om andrahandsupplåtelse till styrelsen.

Vanliga skäl till uthyrning är tillfälligt arbete eller studier på annan ort (som huvudregel bör orten ligga mer än 10 mil bort eller innebära en resväg som överstiger 1,5 timme enkel väg), längre utlandsvistelse, provsamboende, sjukdom eller uthyrning till närstående (ex. barn eller nära släkting).

Skäl som åberopas väger lättare med tiden, dvs. ett skäl som anses vara godtagbart vid första uthyrningen, behöver inte bedömas vara ett godtagbart skäl vid nästa ansökan. Det är inte tillåtet att hyra ut sin bostad för enbart ekonomiska skäl.

Bostadsrättsföreningen kan ha befogade skäl att neka andrahandsuthyrning trots de skäl som anges ovan om den föreslagna hyresgästen inte är en skötsam person, om bostadsrättsinnehavaren ansöker om att hyra ut till många olika personer, eller om antalet andrahandsupplåtelser i föreningen anses vara för stort.

Bostadsrättsinnehavare som upplåter sin lägenhet utan styrelsens tillåtelse kan uteslutas ur föreningen.

Det är föreningens styrelse som beslutar om ansökningar om andrahandsuthyrning, detta enligt stadgarna. Styrelsen har som policy att bevilja andrahandsuthyrning för högst 6 månader i taget.

För att underlätta och standardisera ansökningsförfarandet vid andrahandsuthyrningar hittar du en blankett nedan. Styrelsen vill ha in ORIGINAL-handling för ansökan om uthyrning och därefter en KOPIA på avtalet mellan bostadsrättsinnehavaren och andrahandshyresgästen. Detta skickas / läggs i brevlådan:

Brf Södra Rosendal
Torgny Segerstedts allé 26
756 44 Uppsala

Efter att din ansökan inkommit behandlas den av en av styrelsen utsedd person. Beslutet lämnas i din brevlåda.

Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp. 2021 blir det 47600/12= 3966 x 10% = 397 kr/ månad. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.

OBS! Styrelsen önskar en kopia på hemförsäkringen skickad till: styrelsen@brfsodrarosendal.se

Adressändring för andrahandshyresgästen. Skriv som exemplet visar:

Andrahandshyresgästens namn
c/o bostadsrättsinnehavarens namn
Torgny Segerstedts allé XX
756 44 Uppsala

Blankett för ansökan om andrahandsupplåtelse: Ladda ner

När din ansökan är godkänd rekommenderar vi att du upprättar ett skriftligt kontrakt med din hyresgäst och ett förslag på ett sådant hittar du här: Ladda ner

Faktablad om vad som gäller mellan bostadsrättsinnehavare och föreningen: Ladda ner

Välkommen att vända dig till styrelsen via styrelsen@brfsodrarosendal.se om du har frågor.