För mäklare

Här har vi sammanfattat information för mäklare inför försäljning.
Sidan är uppdaterad den 18 december 2023.

Uppmaning till mäklare:
Använd inte tejp vid uppsättning av anslag, i samband med lägenhetsförsäljning, det blir svårborttagna märken på glasrutorna. Det finns maskeringstejp som inte ger märken.
Tejpa inte entrédörrarnas lås. Ställ upp med kvast eller medhavd träkil.

Fastighet: Kåbo 55:3 Org nr: 769630-6856

Byggnadsår: 2018 och är en äkta bostadsrättsförening som äger marken.

Ansökan om medlemskap:
Mäklaren laddar upp medlemsansökan på kundtjanst@sbc.se har du inte inlogg så kan du ta kontakt med kundtjänst som hjälper till. tfn. 0771-722 722 eller kundtjanst@sbc.se.

I månadsavgiften ingår: Värme, varmvatten, kallvatten, kabel-TV, internet/bredband, bostadsrättstillägg till hemförsäkring och källarförråd.

Bredbandsleverantör: Telenor, bredbandshastighet ska vara upp till 500/500
Telenor, kundservice tfn 020-222 222 (alla dagar 8-22)

Föreningen har 53 garageplatser och 17 p-platser. Därav tolv laddplatser i garage som debiteras kvartalsvis baserat på reell förbrukning. Föreningen har inga elplintar på mark.
Fri höjd i garagenerfart är 2.1 m
Kontakta parkering@brfsodrarosendal.se för aktuell status på garageplatser. 

Parkeringsplats: 400:- / månad 
Garageplats: 1 000:- / månad 
Garageplats med EL: 1200:- / Månad
Antal lägenheter:  107 st
Förvaltare : SBC är teknisk och ekonomisk förvaltare.

Överlämning av nycklar: Den som säljer sin lägenhet ska lämna lägenhetsnycklar, porttaggar, 1st rött parkeringstillstånd samt eventuell fjärrkontroll för garageporten till BB-gruppen. Köparen kvitterar sedan ut nycklar hos BB-gruppen. Glöm inte att ta med likvidavräkning och legitimation. Adress till BB-gruppen: Kungsgatan 107, Uppsala.
Mail: info.uppsala@byggbeslag.se

Överlåtelseavgift: Föreningen tar ut avgiften från köparen och den som belånar sin lägenhet.

Juridisk person kan ej förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet i föreningen.

Reparationer: I nuläget inga större reparationer planerade.

Avgiftsförändringar: Avgiften höjas med 15% från 1 januari 2024.

Delat ägande: Föreningen godkänner delat ägande med 1/10-del av lägenheten som minsta andel.

Gemensamma utrymmen: Cykelförråd och barnvagnsförråd.

Extra lokaler: Föreningen har inte några lokaler som hyrs ut externt eller internt.

Städning av gemensamma utrymmen: Sköts av städfirma.

Beslut om medlemskap: Sker löpande av styrelseansvarig.

Medlemsansökan skickas till: SBC

Uppvärmning: Fjärrvärme, ventilation med till- och frånluft. Ej självdrag genom ventiler.

Andrahandsuthyrning: Andrahandsuthyrning måste vara godkänd av föreningen innan den får genomföras.

En årsavgift på 10% av prisbasbeloppet läggs på hyran månadsvis. Ansökningsblankett och villkor finns på vår hemsida: www.brfsodrarosendal.se

Ansökan om andrahandsuthyrning: Styrelsen vill ha in ORIGINAL-handling för ansökan om uthyrning och därefter en KOPIA på avtalet mellan bostadsrättsinnehavaren och andrahandshyresgästen. Detta skickas / läggs i brevlådan Brf Södra Rosendal, Torgny Segerstedts allé 26.

Elavtal är tecknat kollektivt och faktureras via hyresavin varje månad. Betalningsskyldig är den som står som ägare vid ingången av månaden. Därför kan det finnas anledning att reglera detta i ett överlåtelseavtal eller dylikt.

OBS! glöm inte detta.
– Ta höjd för elräkningar som eventuellt släpar.
– Lämna nycklar och taggar till BB-gruppen vid flytt. Se överlämning av nycklar.
– Ansökan om medlemskap sker till SBC och inget annat.

Energideklaration: Intyg 1. Intyg 2.

Frågor ställs till: styrelsen@brfsodrarosendal.se