Styrelsen

Ny styrelse har valts på föreningsstämman den 1 juli 2022

Styrelsen består av:

Matin Halldén Ordförande.
Karin Allera. Sekreterare
Claes Kylberg. Ekonomi
Clara Sundström / Teknikansvarig
Hans Clausen / Informationsansvarig
Joachim Lindqvist. Suppleant

Du kan kontakta styrelsen på e-mail: styrelsen@brfsodrarosendal.se