Styrelsen

Ny styrelse har valts på föreningsstämman den 25 maj 2023

Styrelsen består av:

Matin Halldén – Ordförande / Informationsansvarig
Karin Allera – Sekreterare
Lollo Vedbring – Ekonomi
Clara Sundström – Teknikansvarig
Hans Clausen – Husansvarig
Joachim Lindqvist – Suppleant

Du kan kontakta styrelsen på e-mail: styrelsen@brfsodrarosendal.se